Dátum publikovania:
Ako sa počítajú percentá

Ako počítať percentá? Foto: Shutterstock

Ako sa počítajú percentá

S výpočtom percent sa stretávame denno-denne. Uveďme si niekoľko príkladov, na ktorých si ukážeme, ako sa počítajú percentá.

Ak chcem vypočítať X percent z nejakého čísla

Povedzme si, že chceme vypočítať 5 percent z 200.

Na výpočet 5 % z nejakého čísla môžete použiť jednoduchú matematickú operáciu. Stačí vynásobiť dané číslo 0,05. Toto číslo predstavuje 5 % v desatinnom vyjadrení (keďže 5 % je rovnaké ako 5 delené 100).

Napríklad, ak chcete vypočítať 5 % z 200, urobíte to takto:
200 x 0,05 = 10
Takže 5 % z 200 je 10.

Môžete to aplikovať na ľubovoľné číslo, jednoducho ho vynásobte 0,05, aby ste zistili, čo predstavuje 5 % z tohto čísla.

Ak chcem zistiť, koľko je 100 %

Vieme, že 120 % je 360. Ako zistíme, koľko je 100 %?

Ak je 120 % rovné 360, potom 100 % (čo je celok) môžete vypočítať takto:

Najprv zistíte, koľko je 1 % z celku. Keďže 120 % je 360, 1 % bude: 360 : 120 = 3

Následne, keď máte hodnotu 1 %, vynásobíte ju 100, aby ste získali hodnotu 100 %: 3 x 100 = 300

Takže 100 % je v tomto príklade 300.

Výpočet základu názorne vysvetľuje maTYkár. Na jeho YouTube kanáli nájdete viacero perfektne zrozumiteľných videí vysvetľujúcich nielen percentá, ale aj ďalšie matematické otázky a učivo základných, stredných aj vysokých škôl.

|

Ako k nejakému číslu pripočítam percentá

Predstavme si, že chceme k číslu 540 pripočítať 15 %. Často s takýmto prípadom stretávame napríklad pri pripočítavaní marže.

Ak chcete pripočítať 15 % k číslu 540, najprv vypočítate 15 % z 540 a potom túto hodnotu pripočítate k pôvodnému číslu. Postup je nasledovný:

Vypočítajte 15 % z 540:
540 x 0,15 = 81

Pripočítajte túto hodnotu (81) k pôvodnému číslu (540):
540 + 81 = 621

Takže keď k číslu 540 pripočítate 15 %, dostanete 621.

Rýchlejším spôsobom je vynásobenie pôvodného čísla x 1,15, keďže 1 je celok a 0,15 je časť, ktorú potrebujeme pripočítať. 540 x 1,15 = 621.

Percentá sa používajú už stáročia

Používanie percent má dlhú históriu, ktorá siaha do staroveku, ale systém, aký poznáme dnes, sa začal formovať v stredoveku.

Už staroveké civilizácie, ako Babylónčania, používali koncepty podobné percentám. Využívali zlomky s menovateľmi 60 (Babylónci mali sexagesimálny, teda 60-tkový, číselný systém), ktoré sa dajú interpretovať ako predchodcovia percent.

Moderný koncept percent sa však začal formovať v stredoveku s rozvojom obchodu a účtovníctva. Koncept percentuálnych výpočtov bol užitočný pre obchodníkov pri výpočte zisku a úrokov.

Významný pokrok v používaní percent nastal v období renesancie. Talianski matematici ako Luca Pacioli, ktorý je známy svojou prácou o účtovníctve (zdroj: Wikipedia), začali používať percentá v súčasnej forme. V ich prácach sa objavovali výpočty úrokov a ziskov, kde hrali percentá kľúčovú úlohu.

Symbol percenta sa začal širšie používať až v 19. storočí. Vývoj tohto symbolu sa postupne formoval z rôznych spôsobov skracovania slova „percento“.

Percentá ako dôležitý nástroj v matematike, financiách a každodennom živote sa teda vyvíjali postupne, pričom ich základné princípy sú zakorenené v historických matematických a obchodných praktikách.

Jana Beerová

Jana Beerová

redaktorka FAQ.sk

https://lemur.sk

0903 675 627

jana@lemur.sk

Majiteľka komunikačnej agentúry LEMUR, viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti médií, marketingu a PR.