financie

Financie sú oblasť, ktorá sa zaoberá správou peňazí a zdrojov, ako sú príjmy, výdavky, investície a úspory. Zahŕňa plánovanie rozpočtu, investičné rozhodnutia, riadenie dlhu a správu účtov. Správne finančné riadenie je kľúčové pre dosiahnutie finančnej stability a dosiahnutie dlhodobých cieľov, ako je dôchodok, vlastné bývanie alebo vzdelanie detí. Taktiež sa zaoberá aj rizikami a možnosťami, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu jednotlivca, rodiny či podniku.