Aritmetika

Aritmetika je základná vetva matematiky zaoberajúca sa číslami a základnými operáciami, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Je základom pre rozvoj pokročilejších matematických konceptov a nachádza uplatnenie v každodennom živote, vede, inžinierstve a ekonomike.