Dátum publikovania:
Ako sa správne píšu číslovky

Foto: shutterstock.com

Ako sa správne píšu číslovky

Všetci sa zhodneme na tom, že slovenčina rozhodne nie je jednoduchá. Existujú pravidlá, ktoré nás dokážu potrápiť viac ako iné. Žiaľ, bez niektorých zásad sa nezaobídeme ani v bežnom živote. Skúste napríklad vypísať šek, keď netušíte, ako sa správne slovom píšu číslovky.

Číslovky klasifikujeme ako plnovýznamový, (ne)ohybný slovný druh. Čo sa týka ich ohybnosti, väčšinu čísloviek skloňujeme, no niektoré základné číslovky sa prirodzene prestali skloňovať, pretože sú chápané ako názvy pojmov počtu.

Napríklad bežne povieme „počítaj od desať do dvadsať“ a nie „ počítaj od desiatich do dvadsiatich“, aj keď oba varianty sú spisovné.

Číslovky označujú počet a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov a javov.

Aby to pre vás bolo jednoduché, nech sa páči niekoľko pravidiel ich správneho písania.

Číslovky jednotlivé:
Číslovky jednotlivé (1, 2, 3, … 9) sa píšu bez medzier a od jednotlivých slov sa oddeľujú medzerou, napríklad: „tri hrušky“, „sedem jabĺk“.
Číslovky desiatkové:
Číslovky desiatkové (10, 20, 30… 90) sa píšu ako samostatné slová bez medzier a od jednotlivých slov sa oddeľujú medzerou, napríklad: „dvadsať metrov“, „štyridsať strán“.
Číslovky zložené:
Číslovky zložené sa píšu ako jedno slovo bez medzier, napríklad: „päťdesiatosem riadkov“, „sedemdesiatšesť gombičiek“, „dvesto“, „päťtisíc“.

čísla

Foto: shutterstock.com

Radové číslovky:
V prípade radových čísloviek sa v prípade menších čísel píšu desiatky a jednotky vždy samostatne – sedemdesiaty druhý. Ak sa na stovku pripájajú čísla 1 až 20, píšeme ich tiež spolu – na stošestnástej priečke. Ak sa jednotky nenapájajú na desiatky, ale na stovky alebo tisícky, píšeme ich tiež spolu – na dvestošiestej pozícii, na dvetisícpiatej zákrute. Inak jednotky po desiatkach píšeme samostatne – na dvestoosemdesiatej tretej strane.
Pri písaní veľkých čísel:
Veľké čísla sa môžu písať spojením čísloviek zložených a jednotlivých, oddelených medzerou, napríklad: „tisíc sedemsto dvadsať“, ale pokojne i spolu ako „tisícsedemstodvadsať“.
Pri písaní číslovky milión:
Tento prípad je trošku komplikovanejší.

Ak sa totiž milión spája s nižšími číslovkami, skloňujeme obe časti a píšeme ich samostatne – siedmimi miliónmi. Ak ide o vyššie číslovky, ktoré skloňujeme, píšeme ich tiež samostatne – štyridsiatim trom miliónom. Ak však skloňujeme len časť milión, bude to napísané nasledovne – štyridsaťtri miliónom.

čísla

Foto: shutterstock.com

Najčastejšie chyby pri písaní čísloviek v slovenčine zahŕňajú:

Nesprávne oddelenie čísloviek: Často sa stáva, že ľudia zabúdajú na správne oddelenie čísloviek, najmä v prípade zložených čísiel.

Nesprávne formátovanie veľkých čísiel: Pri písaní veľkých čísiel sa často zabúda na správne oddelenie čísloviek alebo na prípadné použitie pomlčky.

Zabudnutie na správne tvary čísloviek: Niektoré zložené číslovky majú špecifické tvary, ktoré sa musia dodržiavať.

Siedmimi a siedmymi – to je azda najčastejšia chyba, ktorej sa dopúšťame. Pritom je to pomerne jednoduché – pokiaľ som niekde bol so siedmimi kamarátmi, píšem mäkké i. Ak je niečo siedme v poradí, píšem y. Jazyková poradňa uvádza, že podoba siedmymi je tvar inštrumentálu množného čísla radovej číslovky siedmy, napr. naši športovci sa z olympiády vrátili s dvoma siedmymi miestami (dvaja súťažiaci v rozličných disciplínach skončili na siedmom mieste), oslavy súvisiace so siedmymi narodeninami nášho vnuka (narodeniny sú siedme v poradí), šieste majstrovstvá sveta boli zle zorganizované, no so siedmymi sme boli spokojní (majstrovstvá boli siedme v poradí).

Ako správne písať základné číslovky číslom?

Má to tiež svoje presné pravidlá. Ak má číslo označujúce základnú číslovku viac ako tri číslice je potrebné rozdeliť číslice do skupín po troch, a to v smere od poslednej číslice.

4 562

72 863

1 000 000

Ak má číslo desatinnú čiarku, najprv oddelíme číslice do skupín po troch pred desatinnou čiarkou smerom doľava a potom za desatinnou čiarkou.

72 863, 523 12

 

 

 

 

 

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.