Dátum publikovania:
Ako sa nenechať manipulovať

Foto: shutterstock.com

Ako sa nenechať manipulovať

Nemusíme o tom vôbec vedieť a pritom sa veľmi ľahko môžeme stať obeťou manipulácie. Je náročné rozpoznať ju, no existujú stratégie, ktoré nám v tom môžu pomôcť a vďaka ktorým sa jej dokážeme vyhnúť.

Sebavedomie a sebadôvera: Buďte si vedomí svojich hodnôt, názorov a hraníc. Ľudia, ktorí vedia, čo chcú a čo je pre nich dôležité, sú menej náchylní na manipuláciu.

Aktívne počúvanie: Dávajte pozor na to, čo druhí hovoria. Manipulátori často používajú jemné narážky alebo dvojzmyselné vyjadrenia. Ak niečo neznie správne, pýtajte si vysvetlenie.

Rozpoznávanie manipulatívnych techník:

Gaslighting:Snaha presvedčiť druhého, že jeho vnímanie reality je nesprávne.
Vina: Pokus vyvolať v druhom pocit viny, aby robil to, čo chce manipulátor.
Hrozby alebo ultimáta: Použitie strachu alebo tlaku, aby druhý spravil rozhodnutie.

manipulácia

Foto: shutterstock.com

Sebareflexia a sebakritika: Pravidelne si kontrolujte svoje vlastné názory a činy. Uistite sa, že vaše rozhodnutia sú naozaj vaše a nie výsledkom vonkajšieho tlaku.

Naučte sa povedať „nie“: Je dôležité vedieť odmietnuť požiadavky alebo návrhy, ktoré vám nesedia. Povedať „nie“ je základný nástroj na ochranu vašich hraníc.

Vytvárajte si podpornú sieť: Obklopte sa ľuďmi, ktorým dôverujete a ktorí vás podporujú. Títo ľudia vám môžu poskytnúť objektívny pohľad na situácie a pomôcť vám rozpoznať manipuláciu.

Vzdelávajte sa o manipulácii. Čím viac viete o manipulatívnych technikách a ich prejavoch, tým lepšie ich dokážete rozpoznať a čeliť im.

|

Čo ak vami manipuluje partner?

Azda najnáročnejšie zvykneme znášať manipuláciu vo vzťahu. Či už ide o manželstvo alebo partnerský vzťah, manipulácia môže byť veľmi škodlivá a ťažko rozpoznateľná, pretože často prichádza postupne a môže byť zamaskovaná ako láska alebo starostlivosť. Tu sú niektoré znaky, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť o manipuláciu:

Kontrola a dominancia:
Partner sa snaží kontrolovať vaše správanie, výber priateľov alebo činnosti.
Rozhoduje za vás alebo ignoruje vaše názory a potreby.
Gaslighting:
Partner vás presviedča, že si zle pamätáte udalosti alebo že vaša interpretácia reality je chybná.
Robí vás zodpovedným za jeho problémy alebo negatívne pocity.
Emočná manipulácia:
Používa výčitky, aby ste sa cítil(a) vinný(á) za veci, ktoré nie sú vaša vina.
Používa vaše emócie proti vám, napríklad hovorí, že ste príliš citlivý(á) alebo prehnane reagujete.
Izolácia:
Snaží sa vás odstrihnúť od priateľov a rodiny.
Kritizuje alebo znevažuje vašich blízkych, aby vás od nich odlúčil.
Nesprávne obviňovanie a zahanbovanie:
Obviňuje vás za vaše chyby alebo problémy vo vzťahu.
Používa zahanbovanie alebo ponižovanie, aby znížil vaše sebavedomie a sebadôveru.
Nevyvážená dynamika moci:
Vzťah je výrazne nevyvážený, partner má viac moci a vplyvu.
Vaše potreby a túžby sú pravidelne ignorované alebo minimalizované.
Emočná závislosť:
Partner vás presviedča, že bez neho nemôžete byť šťastný(á) alebo že nikto iný vás nebude chcieť.
Snaží sa, aby ste bol(a) na ňom emočne závislý(á).

manipulácia

Foto: shutterstock.com

Ako sa brániť

Stanovte si jasné hranice: Jasne definujte, čo je pre vás prijateľné a čo nie, a dôsledne tieto hranice dodržiavajte.
Komunikujte otvorene a priamo: Ak sa cítite manipulovaný(á), hovorte o tom s partnerom otvorene a konkrétne. Vyjadrite svoje pocity a obavy.
Zachovávajte si nezávislosť: Udržujte si svoje vlastné záujmy, priateľstvá a činnosti mimo vzťahu.
Hľadajte podporu: Porozprávajte sa s priateľmi, rodinou alebo terapeutom o svojich pocitoch a skúsenostiach. Externý pohľad vám môže pomôcť lepšie porozumieť situácii.
Vzdelávajte sa: Čítajte a učte sa o manipulatívnom správaní a toxických vzťahoch, aby ste vedel(a) lepšie rozpoznať tieto vzorce.
Sebavedomie a sebadôvera: Pracujte na svojej sebaúcte a sebadôvere. Ľudia s vysokým sebavedomím sú menej náchylní na manipuláciu.

Ak si stále nie si istý(á), či ide o manipuláciu, môžete si viesť denník, kde si zapisujete konkrétne situácie a pocity. Neskôr si ich môžete spätne prečítať a získať tak lepší prehľad o vzorcoch správania partnera.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo podporu, neváhajte sa obrátiť na odborníka.

|

Citácie od odborníkov na tému manipulácie vo vzťahoch:

Dr. George K. Simon, autor knihy „In Sheep’s Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People“:

„Manipulátori často využívajú pasívne-agresívne techniky, aby dosiahli svoje ciele, pričom obchádzajú priamu konfrontáciu.“

Dr. Harriet B. Braiker, autorka knihy „Who’s Pulling Your Strings? How to Break the Cycle of Manipulation“:

„Manipulátori využívajú emocionálne vydieranie, vinu, strach a povinnosť, aby ovládli a kontrolovali svoje obete.“

Dr. Patrick Carnes, expert na závislosti a vzťahovú manipuláciu, autor knihy „The Betrayal Bond“:

„Vzťahová manipulácia často zahŕňa kontrolu prostredníctvom emocionálneho zneužívania a vytvárania silnej závislosti obete na manipulátorovi.“

Dr. Lundy Bancroft, autor knihy „Why Does He Do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men“:

„Kontrolujúci partneri často používajú manipuláciu, aby udržali moc nad svojimi partnermi, využívajúc taktiky ako znevažovanie, vyhrážky a emocionálne vydieranie.“

manipulácia

Foto: shutterstock.com

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.