čísla

Čísla sú základné matematické symboly používané na vyjadrenie množstva, poradia, merania alebo na identifikáciu. Existujú rôzne typy čísel, vrátane prirodzených, celých, racionálnych, iracionálnych, a komplexných, každý typ má svoje špecifické vlastnosti a využitie. Čísla sú fundamentálnym nástrojom vo vede, technike, obchode a každodennom živote, umožňujú kvantifikáciu a porovnávanie objektov a javov, a sú nevyhnutné pre matematické výpočty a logické úsudky.