dieťa

Dieťa je mladý človek v ranom štádiu svojho života, pred dosiahnutím dospievania. Tento obdobie je kľúčové pre fyzický, mentálny a sociálny vývoj, pričom dieťa sa učí chodiť, hovoriť a rozvíjať základné sociálne zručnosti. Detstvo je časom objavovania, učenia a hry, ktoré formuje základy osobnosti a hodnôt. Rodičia a opatrovatelia hrajú zásadnú úlohu v poskytovaní lásky, podpory a vedenia, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý vývoj dieťaťa.