Dátum publikovania:
Ako napísať motivačný list

Foto: shutterstock.com

Ako napísať motivačný list

Okrem životopisu yvžaduje stále viac firiem od uchádzačov o zamestnanie aj motivačný list. Ten by mal v prvom rade budúceho zamestnávateľa zaujať, vzbudiť v ňom zvedavosť a motivovať ho k tomu, aby dotyčnú osobu zavolal na osobný pohovor.

Napísanie motivačného listu teda môže byť veľmi účinný spôsob, ako predstaviť svoje schopnosti, skúsenosti a motiváciu potenciálnemu zamestnávateľovi. Rozhodne sa nevyplatí podceňovať ho.

Štruktúra motivačného listu:

Hlavička
Vaše meno a kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail)
Dátum
Meno a titul osoby, ktorej list adresujete (ak je známe)
Názov spoločnosti a jej adresa

Úvod
Uveďte, prečo píšete tento list (napr. uchádzate sa o konkrétnu pozíciu)
Ako ste sa o pozícii dozvedeli

Telo listu
Prvý odsek: Stručne predstavte seba a svoje relevantné skúsenosti či vzdelanie
Druhý odsek: Detailne popíšte, prečo ste vhodným kandidátom na túto pozíciu, aké máte skúsenosti, ktoré sú relevantné, a ako by ste mohli prispieť k spoločnosti
Tretí odsek: Prečo vás táto pozícia a spoločnosť zaujíma
Záver
Zhrňte svoju motiváciu a vyjadrite záujem o osobný pohovor
Poďakujte za zváženie vašej žiadosti

Podpis
S úctou/S pozdravom
Vaše meno (prípadne aj ručný podpis, ak list posielate fyzicky)

|

Príklad motivačného listu

Vážený pán/pani [priezvisko],

s veľkým záujmom som si prečítal(a) inzerát na pracovnú pozíciu [Názov pozície], ktorý ste uverejnili na [miesto inzerátu] dňa [dátum]. Som presvedčený(á), že moje skúsenosti a zručnosti ma robia ideálnym kandidátom pre túto pozíciu.

Mám [počet] rokov skúseností v oblasti [vaša oblasť], kde som sa špecializoval(a) na [špecifické zručnosti alebo úlohy]. Počas môjho pôsobenia v [predchádzajúci zamestnávateľ] som mal(a) možnosť pracovať na projektoch, ktoré zahŕňali [konkrétne príklady relevantných skúseností]. Verím, že tieto skúsenosti mi umožnia efektívne prispieť k vašej spoločnosti a pomôžu mi naplniť očakávania spojené s touto pozíciou.

Veľmi ma zaujala možnosť pracovať v [názov spoločnosti], najmä vzhľadom na vašu povesť inovácií a kvality v oblasti [oblasť pôsobenia spoločnosti]. Oceňujem vaše zameranie na [konkrétny aspekt spoločnosti] a verím, že moje hodnoty a ambície sú v súlade s cieľmi vašej spoločnosti.

Ďakujem za zváženie mojej žiadosti. Budem veľmi rád(a), ak budem mať možnosť osobne prediskutovať, ako môžem prispieť k vášmu tímu. Môžete ma kontaktovať na [telefónne číslo] alebo prostredníctvom e-mailu [e-mailová adresa].

S úctou,

[Vaše meno]

|

Ak postupovať, ak sa uchádzate o miesto v kreatívnej sfére?

Pokiaľ sa zaujímate o prijatie do zamestnania v kreatívnej oblasti, rozhodne by ste mali zahodiť formálne vyjadrovanie a maximálne využiť svoju kreativitu, aby ste vynikli a zaujali.

Obsahovo však, samozrejme, musíte motivačným listom potenciálneho zamestnávateľa uspokojiť dostatkom informácií, akurát im dajte nečakaný vzhľad, odľahčite to humorom či príbehmi zo života.

motivačný list

Foto: shutterstock.com

Tipy na kreatívny motivačný list

Originálny začiatok
Vyhnite sa tradičným otváracím frázam. Skúste začať príbehom alebo anekdotou, ktorá demonštruje vaše nadšenie alebo skúsenosti.
Napríklad: „Keď som bol(a) dieťa, vždy som sníval(a) o práci v spoločnosti, ktorá mení svet. Preto, keď som videl(a) vašu inzerciu na pozíciu [Názov pozície], vedel(a) som, že toto je moja príležitosť.“

Prispôsobte list konkrétnej spoločnosti
Uveďte konkrétne projekty alebo úspechy spoločnosti, ktoré vás oslovili a vysvetlite, ako by ste chceli byť ich súčasťou.
Napríklad: „Bol(a) som ohromený(á) vašou kampaňou [názov kampane] a verím, že moje skúsenosti v [relevantná oblasť] by mohli prispieť k ďalšiemu úspechu vašich projektov.“

Vyjadrite svoju osobnosť
Nebojte sa byť trochu osobní a ukázať svoju jedinečnú osobnosť a štýl.
Použite humor, ak je to vhodné a zodpovedá kultúre spoločnosti.

Vyzdvihnite svoje jedinečné skúsenosti a zručnosti
Spomeňte neobvyklé skúsenosti alebo zručnosti, ktoré vás odlišujú od ostatných uchádzačov.
Napríklad: „Moje skúsenosti s dobrovoľníctvom v [názov organizácie] mi dali jedinečný pohľad na [konkrétna zručnosť], ktorý môžem priniesť do vášho tímu.“

Dizajn a formát
Ak je to možné, prispôsobte dizajn a formát motivačného listu firemnej kultúre.
Použite farebné akcenty alebo kreatívne rozloženie, ale udržujte motivačný list profesionálny a čitateľný.

Ukážte, že rozumiete firme
Dajte najavo, že rozumiete firemnej kultúre a cieľom.
Napríklad: „Viem, že vo vašej spoločnosti kladiete veľký dôraz na inovácie a udržateľnosť. Som nadšený(á), že by som mohol(a) byť súčasťou tímu, ktorý sa zameriava na tieto hodnoty.“

 

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.