Dátum publikovania:
Ako sa píše odvolanie

Foto: shutterstock.com

Ako sa píše odvolanie

Odvolanie je formálny dokument, ktorým sa žiadateľ alebo účastník konania obracia napríklad na vyšší orgán alebo inštitúciu s cieľom napadnúť alebo zmeniť rozhodnutie nižšieho orgánu – napr. odvolanie voči rozsudku. Prípadne sa len vy ako občan chcete odvolať, keď nejaká inštitúcia z vášho pohľadu nespravodlivo rozhodne o vašej záležitosti – neprijatie na vysokú školu a pod.

Štruktúra odvolania:

Hlavička:
Meno a adresa odosielateľa (vaše údaje)
Dátum
Meno a adresa prijímateľa (inštitúcia alebo osoba, ktorá rozhodnutie vydala)

Predmet:
Uveďte text „Odvolanie proti rozhodnutiu č. [číslo rozhodnutia]“

Úvod:
Uveďte svoje meno, adresu a identifikačné údaje (napr. rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu)
Uveďte dátum a číslo rozhodnutia, proti ktorému sa odvolávate.

Text odvolania:
Stručne a jasne vysvetlite, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Uveďte fakty, dôkazy alebo argumenty, ktoré podporujú vaše tvrdenie.
Ak máte nové dôkazy alebo informácie, ktoré neboli zohľadnené, uveďte ich.

Záver:
Uveďte, čo presne žiadate (napr. zrušenie rozhodnutia, nové prehodnotenie veci a pod.)
Poďakujte za prehodnotenie vášho odvolania.

Podpis:
Váš podpis
Meno a priezvisko (ideálne tlačenými písmenami)

Je dôležité, aby ste dodržali presnú formu a štruktúru odvolania. Nezabudnite na vlastnoručný podpis.

odvolanie

Foto: shutterstock.com

Vzor odvolania

Katarína Modráková

Ždiarska 18

987 65 Trnava

Telefón: +421 907 123 456

E-mail: katarina.modrakova@example.com

7. júla, 2024

 

Okresný úrad Mesto Oddelenie rozhodnutí

Ulica 456

987 65 Mesto

 

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1234/2024

Vážený pán/pani, volám sa Katarína Modráková, bydlisko Ždiarska 18, 987 65 Trnava, rodné číslo 123456/7890.

Týmto podávam odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Mesto č. 1234/2024 zo dňa 1. júla 2024, ktorým bola zamietnutá moja žiadosť o stavebné povolenie. S týmto rozhodnutím nesúhlasím z nasledovných dôvodov:

1. Rozhodnutie je založené na nesprávnom posúdení skutočností.

2. Neboli zohľadnené všetky predložené dôkazy, najmä odborný posudok stavebného inžiniera.

3. Počas procesu neboli dodržané všetky zákonné postupy, čo výrazne ovplyvnilo výsledok konania.

Žiadam preto o prehodnotenie a zrušenie rozhodnutia č. 1234/2024 a vydanie nového rozhodnutia, ktoré bude zohľadňovať všetky predložené dôkazy a správne posúdi skutočnosti.

Ďakujem za Vašu pozornosť a za opätovné posúdenie mojej žiadosti a očakávam Vašu odpoveď.

S pozdravom,

[Podpis] Katarína Modráková

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.