Adresa

Adresa je súbor informácií určených na jednoznačnú identifikáciu miesta bydliska alebo obchodného sídla. Zahŕňa mená ulíc, čísla domov, mestá, PSČ a krajiny, umožňujúc ľuďom a organizáciám efektívnu komunikáciu a doručovanie zásielok.