e-mail

E-mail je elektronická forma komunikácie, ktorá umožňuje výmenu správ medzi jednotlivcami alebo skupinami prostredníctvom internetu. Tento rýchly a efektívny spôsob komunikácie umožňuje odosielanie textových, grafických alebo zvukových informácií prostredníctvom e-mailových adries. E-maily sú bežne používané na pracovné účely, osobné rozhovory, zasielanie súborov a informácií a sú ľahko archivovateľné a vyhľadateľné, čo z nich robí obľúbený nástroj pre komunikáciu vo všetkých oblastiach života.