Dátum publikovania:
Ako podať výpoveď

Foto: shutterstock.com

Ako podať výpoveď

Podávanie výpovede závisí od pravidiel a postupov v konkrétnej firme či spoločnosti, ale vo všeobecnosti sa riadi pracovnoprávnymi predpismi.

Skontrolujte pracovnú zmluvu: Overte si, aké sú podmienky výpovede uvedené vo vašej pracovnej zmluve. To môže zahŕňať výpovednú lehotu a ďalšie podmienky.

Napíšte výpoveď:

Výpoveď by mala byť písomná. Uistite sa, že obsahuje nasledovné:
Vaše meno a adresu
Názov spoločnosti a adresu
Dátum
Vyhlásenie o tom, že podávate výpoveď
Dátum, kedy plánujete skončiť
Podpis

Oznámte to nadriadenému: Informujte svojho nadriadeného o vašom úmysle podať výpoveď. Je to vhodné urobiť osobne, ak je to možné.
Doručte výpoveď: Odovzdajte výpoveď svojmu nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu.

Uistite sa, že máte kópiu pre svoje záznamy a že dostanete potvrdenie o doručení.

Dodržiavajte výpovednú lehotu: Po podaní výpovede by ste mali odpracovať výpovednú lehotu, ktorá je uvedená vo vašej zmluve alebo daná zákonom.

Je dobré byť profesionálny a udržať si dobré vzťahy so svojím zamestnávateľom aj počas výpovednej lehoty.

výpoveď

Foto: shutterstock.com

Vzorový formulár výpovede:

Vaše meno
Vaša adresa
PSČ, mesto

Dátum

Meno zamestnávateľa
Názov spoločnosti
Adresa spoločnosti
PSČ Mesto

Vec: Výpoveď z pracovného pomeru

Vážený pán/pani [Meno nadriadeného],

týmto Vám oznamujem, že podávam výpoveď z môjho pracovného pomeru na pozícii [Vaša pozícia] v spoločnosti [Názov spoločnosti]. Výpoveď podávam v súlade s ustanoveniami § 67 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

Moja výpovedná lehota je [počet týždňov/mesiacov], a preto môj posledný pracovný deň bude [dátum posledného pracovného dňa].

Chcem vyjadriť svoju vďačnosť za príležitosť pracovať v spoločnosti [Názov spoločnosti] a za všetky skúsenosti, ktoré som tu nadobudol/a. Verím, že počas výpovednej lehoty budem môcť plne dokončiť všetky svoje úlohy a zabezpečiť hladký prechod svojich povinností na nástupcu.

S úctou,

[Vaše meno]
[Podpis]

výpoveď

Foto: shutterstock.com

Druhy výpovede:

dohodou
výpoveďou
okamžitým skončením
skončením v skúšobnej dobe

Podrobnosti nájdete tu.

|
Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.