výberové konanie

Konkurz vo význame výberu označuje súťažný proces, kde sú ľudia alebo veci hodnotené na základe svojich kvalít, schopností alebo hodnôt. Môže ísť o výber najlepšieho riešenia, návrhu, projektu, umenia alebo výrobku. Konkurz môže byť organizovaný formou súťaže, výberového konania alebo hodnotiaceho procesu, kde sú účastníci zhodnotení podľa stanovených kritérií a je vybraný ten najlepší alebo najvhodnejší kandidát alebo projekt.