Dátum publikovania:
Ako sa píše zavináč

Zdroj: Shutterstock

Ako napísať zavináč na klávesnici?

Windows

Na väčšine klávesníc s Windows sa zavináč píše pomocou kombinácie kláves:

AltGr + V
Táto kombinácia je najbežnejšia na slovenských a českých klávesniciach. Stlačte a držte klávesu `AltGr` (pravý Alt) a stlačte klávesu `V`.

Ctrl + Alt + V
Ak klávesa AltGr nefunguje alebo na vašej klávesnici nie je, môžete použiť kombináciu `Ctrl` + `Alt` na pravej strane klávesnice spolu s klávesou `V`.

Mac (macOS)

Na klávesniciach Mac je proces trochu odlišný:

Shift (Option) + 2
Na amerických a mnohých medzinárodných klávesniciach Mac stačí stlačiť `Shift` (alebo `Option`) a potom klávesu s číslom `2`.

Je dôležité poznamenať, že presná kombinácia kláves môže závisieť od konkrétneho rozloženia a jazyka vašej klávesnice. Ak tieto kombinácie nefungujú, odporúčame skontrolovať nastavenia klávesnice vo vašom operačnom systéme.

Ako vznikol pojem zavináč?

Zavináč (@), známy aj ako „at sign“ alebo „commercial at“, má zaujímavú a dlhú históriu, ktorá sa datuje až do stredoveku. Jeho pôvod a použitie sa postupne vyvíjali až do dnešnej digitálnej éry, kde má kľúčovú úlohu, najmä v emailovej komunikácii.

Historický pôvod

Obchodné použitie (Stredovek až 19. storočie)
Zavináč sa pôvodne používal v obchodných dokumentoch v stredoveku, najmä v južnej a západnej Európe. Slúžil ako skratka pre slovo „at“ alebo „at the rate of“ (v preklade „za“ alebo „v cene“) a používal sa pri zaznamenávaní obchodných transakcií.

Typografický symbol
Postupne sa vyvinul do typografického symbolu a bol zahrnutý do rôznych písačských a tlačiarenských sád.

Moderné použitie

Emailová adresa (1971)
Zásadný zlom nastal v roku 1971, keď Ray Tomlinson, inžinier pracujúci na projekte ARPANET (predchodca internetu), vybral zavináč ako súčasť emailových adries. Vybral ho, pretože bol na štandardných klávesniciach a nebol vtedy bežne používaný v iných kontextoch, takže jeho použitie v emailových adresách nevytváralo konflikty. Znak @ efektívne oddelil meno používateľa od názvu počítača alebo domény. Viac vám o práci Raya Tomlinsona prezradí aj Wikipedia.

Univerzálny znak
Odvtedy sa zavináč stal celosvetovo rozpoznaným symbolom, najmä po rozšírení internetu a emailovej komunikácie v 90. rokoch 20. storočia. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou emailových adries a používa sa aj v sociálnych médiách a iných online platformách na označovanie používateľských mien.

Zavináč tak prešiel dlhú cestu od obchodného symbolu v stredovekých rukopisoch až po nevyhnutný prvok digitálnej komunikácie v 21. storočí.

Zdroj: Shutterstock

Prečo práve „zavináč“ a ako sa povie v iných jazykoch

Zavináč, znak @, má v rôznych jazykoch rôzne názvy, ktoré často odrážajú kultúrne a jazykové špecifiká.

Názvy často odzrkadľujú vzhľad symbolu alebo majú historické a kultúrne konotácie v danom jazyku. Je zaujímavé, ako rôzne kultúry vnímajú a pomenúvajú tento univerzálny symbol podľa ich vlastných predstáv a tradícií.

V slovenčine a v češtine sa znak @ nazýva „zavináč“. Tento názov pravdepodobne vychádza z vizuálnej podobnosti znaku @ so zavinutým rybím produktom, známym ako „zavináč“.

A ako je to v iných jazykoch?

Angličtina: „At sign“ alebo jednoducho „at“

Španielčina: „Arroba“ – Tento výraz má historický pôvod, pôvodne označoval jednotku hmotnosti.

Francúzština: „Arobase“ alebo „Arobas“

Nemčina: „Klammeraffe“, čo doslovne znamená „opica v zátvorke“

Taliančina: „Chiocciola“, čo znamená „slimák“

Holandčina: „Apenstaartje“, čo znamená „opíčí chvost“

Portugalčina: „Arroba“, podobne ako v španielčine

Poľština: „Małpa“, čo znamená „opica“

Ruština: „Sobaka“, čo doslovne znamená „pes“

Turečtina: „Kulak“, čo znamená „ucho“

Jana Beerová

Jana Beerová

redaktorka FAQ.sk

https://lemur.sk

0903 675 627

jana@lemur.sk

Majiteľka komunikačnej agentúry LEMUR, viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti médií, marketingu a PR.