At sign

At sign (@), známy aj ako zavináč, je symbol používaný hlavne v e-mailových adresách, kde oddeľuje meno užívateľa od domény poskytovateľa služieb. Má široké uplatnenie aj v sociálnych médiách, programovaní a online komunikácii, symbolizuje „pri“, „za“ alebo „v“.