internetová sieť

Internet je globálna počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu a výmenu informácií medzi rôznymi zariadeniami a počítačmi po celom svete. Poskytuje prístup k rôznym zdrojom informácií, vrátane webových stránok, sociálnych médií, elektronickej pošty a ďalších služieb. Internet je kľúčovým nástrojom pre komunikáciu, vzdelávanie, obchod a zábavu, a jeho vplyv na spoločnosť a hospodárstvo je významný a neustále rastie.