Červená šnúrka

Červená šnúrka je symbol ochrany, šťastia a duchovnej sily, ktorý má korene v mnohých kultúrach a náboženských tradíciách. Nosí sa na ľavom zápästí ako ochrana proti negatívnym silám. Verí sa, že nosenie červenej šnúrky pomáha odvrátiť nešťastie, prilákať pozitívnu energiu a podporiť duchovný rast. Tento obyčaj sa preniesol aj do populárnej kultúry, kde symbolizuje priateľstvo a solidaritu.