Bolesť

Bolesť je subjektívny senzorický a emočný zážitok spojený s aktuálnym alebo potenciálnym tkanivovým poškodením, slúžiaci ako varovný signál pre telo. Môže mať fyzickú alebo psychickú príčinu a jej intenzita sa líši od miernej po neznesiteľnú. Bolesť môže byť akútna, trvajúca krátkodobo a spojená s konkrétnym poškodením, alebo chronická, pretrvávajúca dlhodobo bez zjavného dôvodu. Správna diagnóza a liečba sú kľúčové pre zmiernenie bolesti.