Dátum publikovania:
Ako sa píšu národnosti

Písanie národností. Zdroj: Shutterstock

Ako sa píšu národnosti

V slovenčine sa názvy národností píšu s veľkým začiatočným písmenom a menia sa podľa gramatického rodu a čísla.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra uvádza, že v Pravidlách slovenského pravopisu (Veda 2000) v kapitole o písaní veľkých písmen je uvedené, že národné a kmeňové mená a mená príslušníkov iných etnických skupín, obyvateľské mená utvorené od vlastných mien sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.

Napr. Slovák, Neslovák, Srb, Lužický Srb, Bulhar, Protobulhar, Maďar, Nemaďar, Nemec, Ultranemec, Ukrajinec, Poloukrajinec, Rakúšan, Exrakúšan, Žid, Hind, Róm, Goral, Valach, Slovan, Praslovan, Západoslovan, Západoslovák, Východoslovák, Európan, Stredoeurópan, Američan, Juhoameričan, Austrálčan, Praaustrálčan a podobne.

Pozrime sa na príklady niektorých národností v mužskom a ženskom rode v jednotnom a množnom čísle

Slovensko

Muž: Slovák
Žena: Slovenka
Množné číslo: Slováci, Slovenky

Česko

Muž: Čech
Žena: Češka
Množné číslo: Česi, Češky

Nemecko

Muž: Nemec
Žena: Nemka
Množné číslo: Nemci, Nemky

Francúzsko

Muž: Francúz
Žena: Francúzka
Množné číslo: Francúzi, Francúzky

Taliansko

Muž: Talian
Žena: Talianka
Množné číslo: Taliani,, Talianky

Španielsko

Muž: Španiel
Žena: Španielka
Množné číslo: Španieli, Španielky

Tieto príklady ukazujú, ako sa menia názvy národností podľa rodu a čísla v slovenčine. Podobné pravidlá platia aj pre ostatné národnosti.

V češtine sa názvy národností píšu taktiež s veľkým začiatočným písmenom a podobne ako v slovenčine sa menia podľa gramatického rodu a čísla. Mnohé názvy národností sú v češtine veľmi podobné alebo identické so slovenčinou, ale môžu sa vyskytnúť drobné rozdiely v koncovkách alebo výslovnosti.

Pozrime sa na príklady niektorých národností v češtine v mužskom a ženskom rode v jednotnom a množnom čísle

Česko

Muž: Čech
Žena: Češka
Množné číslo: Češi, Češky

Nemecko

Muž: Němec
Žena: Němka
Množné číslo: Němci, Němky

Francúzsko

Muž: Francouz
Žena: Francouzka
Množné číslo: Francouzi, Francouzky

Taliansko

Muž: Ital
Žena: Italka
Množné číslo: Italové, Italky

Španielsko

Muž: Španěl
Žena: Španělka
Množné číslo: Španělé, Španělky

Všimnite si, že v niektorých prípadoch, ako napríklad pri pomenovaní „Italové“, sa v češtine v porovnaní so slovenčinou používajú v množnom čísle odlišné koncovky.

Jana Beerová

Jana Beerová

redaktorka FAQ.sk

https://lemur.sk

0903 675 627

jana@lemur.sk

Majiteľka komunikačnej agentúry LEMUR, viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti médií, marketingu a PR.