Dátum publikovania:
Ako sa píše žiadosť

Foto: shutterstock.com

Ako sa píše žiadosť

Žiadosť je formálny dokument, ktorým sa obraciame na nejakú inštitúciu, firmu alebo osobu s určitou požiadavkou.

Žiadosť má presne vymedzenú základnú štruktúru, ktorú je potrebné dodržať.

 

Vzor žiadosti:

Vaše meno

Adresa

Mesto, PSČ

Telefónne číslo a e-mailová adresa

Dátum

 

Meno a priezvisko prijímateľa

Názov firmy/inštitúcie

Adresa prijímateľa

Mesto, PSČ

 

Vec: [Predmet žiadosti, napr. „Žiadosť o poskytnutie informácií“, „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ a pod.]

Vážený/á pán/pani [priezvisko],

(prípadne „Vážené vedenie firmy/inštitúcie“, ak nie je známe meno)

Týmto si vám dovoľujem požiadať o [stručne opísať, o čo žiadate]. [Detailne vysvetlite svoju požiadavku, dôvody a všetky relevantné informácie].

Ďakujem vám za váš čas a ochotu venovať sa mojej žiadosti. Očakávam vašu kladnú odpoveď a verím, že mojej žiadosti bude vyhovené.

S úctou,

[Vaše meno]

žiadosť

Foto: shutterstock.com

Príklad žiadosti o prijatie do zamestnania:

Judita Smutná

Hrnčiarska 18

821 01 Bratislava,

0901 234 567 jana.smutna@gmail.com

4. júla 2024

 

Mgr. Paulína Kováčová

Artspektrum s.r.o.

Ulica firmy 456

821 01 Bratislava

 

Vec: Žiadosť o prijatie do zamestnania

Vážená pani Kováčová,

týmto si vám dovoľujem požiadať o pracovné miesto na pozícii marketingového špecialistu, ktoré som našla inzerované na vašich sociálnych sieťach.

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore marketing a viac ako 5 rokov praxe v oblasti online marketingu. Prikladám svoj životopis a motivačný list. Verím, že moje skúsenosti a zručnosti by mohli prispieť k ďalšiemu rozvoju Vašej spoločnosti.

Ďakujem za Váš čas a ochotu venovať sa mojej žiadosti.

S úctou,

Judita Smutná

|

Chyby, ktoré robíme pri písaní žiadosti

Pri písaní žiadosti ľudia často robia niekoľko bežných chýb, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť a profesionalitu ich žiadosti. Tu sú niektoré z najčastejších chýb a tipy, ako sa im vyhnúť:

1. Nejasný účel žiadosti

Chyba: Žiadosť neobsahuje jasne definovaný účel alebo požiadavku.

Tip: Hneď na začiatku žiadosti jednoznačne uveďte, o čo žiadate a prečo. Buďte konkrétni a struční.

2. Nedostatok formalít

Chyba: Žiadosť je príliš neformálna alebo nedostatočne profesionálna.

Tip: Dodržujte formálny štýl a štruktúru. Použite správne oslovenie, úvod, hlavný text a záver.

3. Gramatické a štylistické chyby

Chyba: Žiadosť obsahuje gramatické chyby, preklepy alebo nejednoznačné vety.

Tip: Pred odoslaním žiadosti ju starostlivo prekontrolujte alebo požiadajte niekoho iného, aby ju skontroloval.

4. Príliš dlhé alebo krátke texty

Chyba: Žiadosť je buď príliš stručná a neposkytuje dostatok informácií, alebo je príliš dlhá a zahŕňa zbytočné detaily.

Tip: Držte sa jasného a stručného vyjadrenia, ale uistite sa, že poskytujete všetky potrebné informácie.

5. Nesprávne adresovanie

Chyba: Žiadosť je adresovaná nesprávnej osobe alebo inštitúcii.

Tip: Uistite sa, že máte správne meno a titul osoby, ktorej žiadosť posielate. Ak meno neviete, použite všeobecné oslovenie ako „Vážené vedenie“.

6. Nedostatok relevantných informácií

Chyba: Chýbajú dôležité informácie alebo prílohy, ktoré by podporili vašu žiadosť.

Tip: Uveďte všetky relevantné detaily a pripojte potrebné dokumenty alebo referencie.

7. Nevhodný tón

Chyba: Žiadosť je príliš nástojčivá, defenzívna alebo arogantná.

Tip: Použite zdvorilý a profesionálny tón. Vyjadrite vďaku za zváženie vašej žiadosti a rešpekt k príjemcovi.

8. Opomenutie dátumu

Chyba: Žiadosť neobsahuje dátum, kedy bola napísaná.

Tip: Vždy uveďte dátum, kedy bola žiadosť napísaná a odoslaná. Je to dôležité pre administratívne účely.

9. Nejasné kontaktné informácie

Chyba: Žiadosť neobsahuje jasné kontaktné údaje odosielateľa.

Tip: Uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

10. Nedostatočná príprava

Chyba: Žiadosť je napísaná narýchlo bez dostatočnej prípravy.

Tip: Venujte čas príprave a plánovaniu žiadosti. Skontrolujte si informácie a zistite, čo presne musíte do žiadosti zahrnúť.

Dodržiavaním týchto rád môžete zvýšiť šance na pozitívne prijatie vašej žiadosti.

 

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.