domácnosť

Domácnosť je miesto, kde sa nachádza rodina a kde sa odohrávajú každodenné životné udalosti. Je to viac ako len fyzický priestor, je to miesto, kde sa budujú spomienky a vytvárajú sa väzby. Domácnosť je centrom našej intimity a súkromia, kde sa cítime bezpečne a pohodlne. Zároveň je to aj miesto aktivity a zábavy, kde prebiehajú každodenné činnosti ako varenie, jedlo, relaxácia a rozprávanie sa. Je to útočisko a úkryt pred vonkajším svetom.