Dátum publikovania:
Ako sa vypisuje obálka

Ako správne vypísať obálku. Foto: Shutterstock

Ako sa vypisuje obálka

Každý z nás občas potrebuje vypísať obálku. Klasickú poštu však odosielame oveľa zriedkavejšie, ako pred niekoľkými rokmi. Preto si trošku pripomeňme, ako sa správne vypisuje obálka.

Správne vypísanie obálky závisí od viacerých faktorov, vrátane toho, či sa zásielka posielala vnútroštátne alebo medzinárodne. Povedzme si niekoľko základných pravidiel, ktoré uvádza na svojom webe Slovenská pošta:

 • Adresy v rámci Slovenska by sa mali písať latinkou.
 • Adresy do cudziny by sa mali písať latinkou a arabskými číslicami. Krajinu určenia uvádzajte veľkými písmenami, ideálne v angličtine, na poslednom riadku adresy.
 • Adresu je potrebné písať čitateľne, prehľadne a bez prepisovania. Veľkosť písma by nemala byť menšia ako 3 mm.
 • Použitie obyčajnej ceruzky, atramentového pera alebo zmazateľného prostriedku na písanie adresy nie je povolené. Adresa adresáta by sa taktiež nemala písať červenou farbou.
 • Pri okienkových obálkach musí byť v okienku viditeľná celá adresa.
 • Na štandardných listových zásielkach by sa mala adresa odosielateľa a adresáta umiestňovať v pozdĺžnom smere zásielky.
 • Pri neštandardných listových zásielkach môžu byť adresné údaje umiestnené aj zvisle.
 • Adresa odosielateľa by sa mala umiestňovať v ľavej hornej štvrtine adresnej strany zásielky.
 • Adresa adresáta by sa mala umiestňovať v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky.

Správne napísaná adresa musí obsahovať:

 • Označenie adresáta (meno a priezvisko, alebo názov organizácie).
 • Označenie odovzdávacieho miesta, ktoré zahŕňa názov ulice a číslo domu, poštové smerovacie číslo s názvom dodávacej pošty a pri zásielkach do cudziny aj názov krajiny určenia.
Ukážka správne vypísanej obálky. Zdroj: posta.sk

Ukážka správne vypísanej obálky. Zdroj: posta.sk

Ak si nie ste istý, aké poštové smerovacie číslo (PSČ) sa viaže k obci či ulici, na ktorú posielate svoj list, overiť si ho môžete v šikovnom vyhľadávači Slovenskej pošty.

Ak nechcete adresu vypisovať ručne, môžete využiť aj elektronický podací hárok. Údaje vypíšete a vytlačíte si vygenerovaný adresný štítok. Ten už stačí iba nalepiť na obálku. Výhodou je aj to, že vám systém na základe adresy automaticky vygeneruje správne PSČ.

Jana Beerová

Jana Beerová

redaktorka FAQ.sk

https://lemur.sk

0903 675 627

jana@lemur.sk

Majiteľka komunikačnej agentúry LEMUR, viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti médií, marketingu a PR.