Dátum publikovania:
Ako sa píše titul Mgr. art.

Foto: shutterstock.com

Ako sa píše titul Mgr. art.

Titul magister umenia Mgr. art. sa udeľuje absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia v umelecky zameranom študijnom odbore. Píše sa pred menom a používa sa oslovenie pán magister alebo pani magisterka. Mgr. art. je vlastne skratkou magister artis – učiteľ umenia.

Mgr. art. je teda vysokoškolský akademický titul druhého stupňa zhodný s titulmi Mgr. alebo Ing. Absolvent ho získa úspešným zvládnutím denného alebo externého štúdia v trvaní 5 a viac rokov. U našich českých susedov je alternatívou tohto titulu titul MgA. V západných krajinách je ekvivalentným titulom Master of Fine Arts – MFA.

Študent získa titul Mgr. art. po absolvovaní odborov na VŠ, ako sú napríklad film, fotografia, vizuálne umenia, divadlo, herectvo, hudba, tanec či kreatívne písanie.

výtvarné umenie

Foto: shutterstock.com

Kde pôsobia držitelia titulu Mgr. art.?

Absolventi môžu vyučovať napríklad umenie na stredných školách – musia si však dorobiť buď doktorát alebo pedagogické minimum. Tiež môžu pôsobiť v centrách voľného času či v základných umeleckých školách. Pokiaľ sa nevydajú pedagogickým smerom, môžu z nich byť špecialisti v daných odboroch, pracovať v marketingu či kultúrnych inštitúciách, byť hercami i hudobnými skladateľmi.

Titul Mgr. art. sa píše pred menom, s malým a v skratke art a s bodkami na koncoch oboch skratiek.

Tituly pred menom sa neoddeľujú čiarkami. Naopak, medzi tituly za menom je vždy potrebné vložiť čiarku. Pokiaľ je niekto držiteľom viacerých rovnakých titulov (napríklad z rôznych odborov a škôl), vkladá sa medzi nich latinská spojka „et“.

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.