Dátum publikovania:
Ako sa píše splnomocnenie

Foto: shutterstock.com

Ako sa píše splnomocnenie

Potrebujete narýchlo spísať splnomocnenie a neviete, ako na to? Nie je to nič zložité. Základný vzor je tu, stačí si ho len prispôsobiť podľa potreby.

Splnomocnenie sa píše nasledovne:

SPLNOMOCNENIE

Ja, dolepodpísaný/á [meno a priezvisko splnomocniteľa], narodený/á [dátum narodenia], trvale bytom [adresa trvalého bydliska], týmto splnomocňujem [meno a priezvisko splnomocnenca], narodeného/ú [dátum narodenia], trvale bytom [adresa trvalého bydliska], aby ma zastupoval/a v nasledujúcich záležitostiach:

[Konkrétny popis činnosti alebo úkonov, ktoré má splnomocnenec vykonávať, napr. zastupovanie na úradoch, podpisovanie zmlúv, vybavovanie konkrétnej veci, atď.]

Toto splnomocnenie platí od [dátum začiatku platnosti] do [dátum konca platnosti], resp. do odvolania.

V [miesto], dňa [dátum]

[meno a priezvisko splnomocniteľa]

[meno a priezvisko splnomocnenca]

splnomocnenie

Foto: shutterstock.com

Je dôležité, aby dokument obsahoval presné údaje a bol podpísaný oboma stranami. Niekedy môže byť potrebné, aby bol podpis overený notárom, v závislosti od povahy splnomocnenia.

|
Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.