insekticíd

Insekticíd je chemická látka alebo prostriedok, ktorý sa používa na zabíjanie hmyzu. Často sa aplikuje na rastliny alebo plochy, kde sa hmyz nachádza, s cieľom chrániť plodiny, domy alebo iné miesta. Existuje mnoho typov insekticídov, vrátane kontaktného, systémoveho alebo pôsobiaceho na nervový systém hmyzu. Ich použitie sa uskutočňuje s ohľadom na bezpečnosť ľudí, zvierat a životného prostredia.