hmyz

Hmyz tvorí obrovskú skupinu malých živočíchov s tromi telovými segmentmi a šiestimi nohami. Ich telo je často pokryté chitínom a môže mať rôzne farby a vzory. Hmyz sa môže líšiť vo veľkosti od mikroskopických rozmerov po väčšie, až ako dĺžka ľudskej ruky. Mnohé druhy majú krídla, ktoré im umožňujú lietať. Hmyz plní rôzne úlohy v ekosystémoch, ako je opelenie rastlín, rozklad organického materiálu a je tiež potravou pre iné živočíchy.