dress code

Dress code je súbor pravidiel alebo smerníc týkajúcich sa správneho oblečenia v určitom prostredí alebo situácii. Určuje štýl, farby, materiály a doplnky, ktoré sa očakávajú alebo sú vhodné na určitých udalostiach, ako sú pracovné stretnutia, formálne príležitosti, alebo športové podujatia. Dress code môže byť formálny, neformálny alebo tematický, a jeho dodržiavanie pomáha udržiavať profesionálny, slušný alebo adekvátny vzhľad v rôznych situáciách.