Dátum publikovania:
Ako sa píše titul MBA

foto: shutterstock.com

Ako sa píše titul MBA

MBA alebo „Master of Business Administration“ je postgraduálny akademický titul zameraný na štúdium obchodného manažmentu a podnikateľských zručností. Štúdium trvá 2 roky.

Titul MBA sa píše sa za menom a veľkými písmenami. Od mena sa oddeľuje čiarkou. Medzi písmenami nie sú bodky. Ak má človek viac titulov, píše sa za nimi.

MBA je platené štúdium. Poskytuje študentom špecifické vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania, ktoré sú žiadané na trhu práce, napríklad v oblasti financií, marketingu, účtovníctva, riadenia ľudských zdrojov či stratégie.

študentka

Foto: shutterstock.com

MBA titul ani štúdium MBA nenahrádza vysokoškolské vzdelanie ako je bakalárske, magisterské alebo doktorandské. Titul MBA je plán celoživotného kariérneho vzdelávania, ktorý dopĺňa vyššie zmienené formy vysokoškolského štúdia. Je vhodné pre riadiacich pracovníkov a pracovníčky ako doplnkové štúdium.

Andrea Bercik

Andrea Bercik

redaktor

0907399395

andrea@lemur.sk

Andrea Bercik pôsobila 12 rokov ako redaktorka v regionálnom denníku Korzár, aktuálne pracuje na pozícii Senior Copywriter v komunikačnej a marketingovej agentúre LEMUR, je šéfredaktorkou magazínu East Mag a zároveň CEO vo Vydavateľstve Maxim. Je autorkou troch kníh a zbožňuje prácu s textom v akejkoľvek podobe.