genetika

Genetika je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom dedičnosti a genetických vlastností organizmov. Skúma štruktúru, funkciu a prenos genetického materiálu, ako sú gény, DNA a chromozómy. Genetika sa zaoberá aj genetickými chorobami, variabilitou vlastností medzi jednotlivcami a vplyvom prostredia na genetické vlastnosti. Je kľúčová pre pochopenie vývoja, fyziológie a správania organizmov a má dôležitý vplyv na medicínu, poľnohospodárstvo a biotechnológiu.