Choroba

Choroba je stav, pri ktorom telesné alebo duševné fungovanie nie je v normálnom stave zdravia, čo vedie k poruchám, dysfunkcii alebo bolesti. Môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane infekcií, genetických predispozícií, životného štýlu alebo environmentálnych vplyvov. Choroby môžu byť akútne, s rýchlym nástupom a krátkym trvaním, alebo chronické, trvajúce dlhodobo. Diagnóza, liečba a prevencia chorôb sú základnými aspektmi zdravotnej starostlivosti.