pohrebná hostina

Kar je pohrebná hostina, často organizovaná po pohrebe na počesť a spomienku na zosnulého. Je to čas, kedy sa rodina a priatelia zhromaždia pri spoločnom jedle a diskutujú o živote zosnulého. Kar môže mať rôzne formy podľa kultúry a tradícií, často sa koná doma alebo v reštaurácii.