práca

Job je termín používaný na označenie plateného zamestnania alebo práce, ktorá je vykonávaná s cieľom získať finančné prostriedky. Zamestnanie môže byť vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore a zahŕňa širokú škálu povolaní a profesií. Job môže byť na plný úväzok, čiastočný úväzok alebo dočasný.