etiketa

Etiketa je súbor pravidiel a konvencií, ktoré regulujú správanie a spoločenské interakcie v rôznych situáciách. Zahrňuje správne správanie sa, pozdravy, oblečenie či správanie sa pri jedle. Dodržiavanie etikety vyjadruje úctu a ohľaduplnosť voči ostatným a prispieva k vytvoreniu príjemnej a rešpektujúcej atmosféry. Etiketa je dôležitá v profesionálnom i osobnom živote, pomáha udržiavať harmonické vzťahy a zabezpečuje plynulý priebeh spoločenských udalostí.