enzýmy

Enzýmy sú bielkoviny, ktoré fungujú ako katalyzátory chemických reakcií v organizmoch. Sú nevyhnutné pre množstvo životných procesov, vrátane trávenia, syntézy bielkovín a rozkladu škodlivých látok. Každý enzým je špecifický pre určitú reakciu a zvyčajne pôsobí pri určitých teplotách a pH. Ich účinnosť môže ovplyvniť rôzne faktory, ako je teplota, pH a koncentrácia substrátu. Enzýmy sú dôležité pre udržanie života a správne fungovanie organizmu.