cucflek

Cucflek je dočasná modrina alebo začervenanie pokožky, ktoré vzniká v dôsledku silného sacieho tlaku na malú oblasť kože. Tento jav je často spojený s romantickým alebo sexuálnym správaním, kde pokožka, zvyčajne na krku alebo ramene, je vtiahnutá do úst, čo spôsobuje prasknutie povrchových ciev a vznik modriny. Cucfleky zvyčajne zmiznú samy do jedného až dvoch týždňov, postupne meniac farbu z červenej na tmavomodrú, zelenú a napokon žltú.