Cievy

Cievy sú súčasťou veľkého krvného obehu v tele, ktorý rozdeľujeme na tepny, žily a kapiláry. Tepny prenášajú kyslíkom obohatenú krv od srdca k ostatným orgánom, žily nesú odkysličenú krv späť k srdcu, a kapiláry umožňujú výmenu živín a odpadových látok medzi krvou a tkanivami. Zdravé cievy sú kľúčové pre správnu funkciu krvného obehu a celkové zdravie, pričom ich poškodenie môže viesť k rôznym kardiovaskulárnym ochoreniam.