Boh

Boh je centrálna postava vo viacerých náboženských tradíciách a systémoch viery po celom svete, často chápaný ako najvyššia bytosť, stvoriteľ a udržiavateľ vesmíru. Predstavy o Bohu sa líšia medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, zahrnujúc monoteistické, polyteistické a panteistické koncepty. Boh je predmetom modlitby, uctievania a duchovného hľadania, pričom Jeho povaha a atribúty sú často opísané v svätých textoch a náboženských učeniach.