Blcha

Blcha je malý, bezkrídly, parazitický hmyz živiaci sa krvou hostiteľov, ako sú ľudia, psy, mačky a iné zvieratá. Vyznačuje sa výnimočnou schopnosťou skákania, ktorá umožňuje rýchle presuny medzi hostiteľmi alebo v ich blízkosti. Blchy môžu prenášať rôzne choroby, vrátane moru a týfusu. Ich kontrola vyžaduje kombináciu osobnej, domácej a veterinárnej hygieny, vrátane pravidelného čistenia a používania antiparazitik.