kostol

Kostol je sakrálna budova určená na kresťanské bohoslužby a náboženské obrady. Je to miesto, kde sa veriaci stretávajú na modlitbách, omšiach a duchovných udalostiach pod vedením duchovných predstaviteľov. Kostoly sa môžu líšiť vo svojom architektonickom štýle, veľkosti a výzdobe v závislosti od ich náboženskej tradície a historického kontextu. Sú symbolom duchovného spoločenstva a miestom uctievania a modlitieb.