intímnosť

Intimita je hlboké a dôverné puto medzi ľuďmi, ktoré je založené na emocionálnej blízkosti, dôvere a vzájomnom porozumení. Je to stav, v ktorom sa ľudia cítia slobodní a môžu vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a túžby bez obáv. Intimita môže byť prítomná vo vzťahoch medzi partnermi, rodinou alebo priateľmi a je kľúčovým faktorom pre zdravé a naplnené osobné väzby.