katolicizmus

Katolík je osoba, ktorá vyznáva kresťanskú vieru, konkrétne verí v katolícku vieru a prax. Katolicizmus je jednou z hlavných vetiev kresťanstva, ktorá je založená na viere v Ježiša Krista, posvätné Písmo a tradície katolíckej cirkvi. Katolíci veria v existenciu Svätej Trojice, súčasťou ich viery sú aj sviatosti a duchovné vedenie pápeža. Pre katolíkov je dôležitá účasť na nedeľnej omši a dodržiavanie morálnych a náboženských zásad viery.